| EN

Tip de conţinut ce trebuie raportat

Hotline-ul primeşte sesizări cu privire la materiale cu conţinut ilegal sau dăunator copiilor, aflate pe internet.

Conţinut ilegal

Referitor la caracterul ilegal, legislaţia românească a incriminat actele şi/sau materialele cu caracter obscen ori pornografic cu minori, acestea putând constitui dupa caz, infracţiuni sau contravenţii, funcţie de gravitatea şi pericolul social pe care îl reprezintă, competenţa verificării şi stabilirii sancţiunilor în aceste cazuri revenind organelor judiciare (poliţia, parchetul şi instanţa judecătorească).

Sesizările cu caracter ilegal sunt primite şi procesate în baza metodologiei interne de lucru a hotline-ului şi a protocolului de cooperare pe care FOCUS l-a semnat în acest scop cu Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit legislaţiei în vigoare, conţinutul ilegal include infracţiuni şi respectiv contravenţii.

Infracţiuni

Pornografia infantilă pe internet

 • Producerea de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice;
 • Oferirea/punerea la dispoziţie de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice;
 • Răspândirea/transmiterea de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice;
 • Procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice;
 • Deţinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.

Act normativ incident: Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (pornografia infantilă pe internet).

Abuzuri sexuale asupra copilului

 • Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani;
 • Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani;
 • Actele cu caracter obscen săvârşite asupra unui minor sau în prezenţa unui minor;
 • Ademenirea unei persoane în vederea săvârşirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex.

Act normativ incident: Codul Penal (infracţiuni privitoare la viaţa sexuală)

Pornografia infantilă (fără legătură cu internetul)

Expunerea,
Producerea,
Vânzarea,
Răspândirea,
Închirierea,
Distribuirea,
Transmiterea,
Oferirea,

Punerea la dispoziţie,

Deţinerea în vederea răspândirii

De materiale cu caracter pornografic1 ce prezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani,

Racolarea,
Obligarea,
Determinarea'
Folosirea unui minor

In acte cu caracter obscen2.

Organizarea de reuniuni în spaţii publice, la care participă sau asistă minori şi în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen.

Acte normative incidente: Legea nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane (pornografia infantilă)

Instigarea la discriminare

Instigarea la ura pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Act normativ incident: Codul penal.

Constituie contravenţii:

 • permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen;
 • permiterea accesului minorilor în localuri cu programe de striptease sau erotice;
 • vânzarea către minori de filme şi publicaţii pornografice;
 • amenajarea de spaţii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanţă mai mica de 250 m faţă de şcoli şi de internate;
 • vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare (ambalaje care să nu permită rasfoirea la stand);
 • expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicaţii având caracter pornografic, fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru;
 • expunerea în spaţii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit.

Act normativ incident: Legea nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

 • efectuarea comunicărilor comerciale prin posta electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Act normativ incident: Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Conţinut dăunător copiilor

Materialele dăunătoare/periculoase pentru copii sunt cele care îi pot leza pe aceştia, fără a fi în mod obligatoriu considerate ilegale de normele legislative în vigoare.

Spre deosebire de conţinutul ilegal care ţine de competenţa autorităţilor poliţieneşti şi judiciare şi a carui circulaţie este interzisă expres de către lege, conţinutul dăunător este autorizat dar ar trebui să aibă o circulaţie restriciţionată (interzis minorilor) iar mesajul său poate fi considerat ofensator pentru utilizatori chiar dacă publicarea lui este permisă în virtutea principiului libertaţii de expresie.

Pe baza experienţelor internaţionale3, urmatoarea clasificare a conţinutului negativ/cu potenţial dăunător va fi utilizată:

 • materiale care implică nuditate;
 • materiale cu şcene de violentă (ex. atacuri, violuri, ranire de fiinţe umane sau animale, tortură, omoruri etc);
 • materiale care utilizează un limbaj vulgar (profanări, înjurături, vulgarităţi, obscenităţi);
 • materiale potenţial periculoase (descrierea şi utilizarea ţigărilor, alcoolului, drogurilor, armelor, jocuri de noroc);
 • materiale cu alte conţinuturi care pot reprezenta un exemplu rău pentru copii (care învaţă sau încurajează copiii să aiba acţiuni periculoase sau să imite un comportament periculos);
 • materiale al caror conţinut poate induce sentimente de frică, intimidare, oroare sau teroare psihologică;
 • materiale care prezintă incitarea sau prezentarea discriminarii sau vătămării împotriva oricărui individ sau grup bazate pe considerente de vârsta, orientare sexuală, etnice, religioase sau de naţionalitate.

Sesizările care nu intră în competenţa Hotline

Sesizările care vizează alte situaţii decât cele expuse mai sus NU vor fi instrumentate de hotline.

Pentru situaţiile în care doriţi să semnalaţi diverse aspecte în legătuăa cu copiii, dar care nu intră în sfera de competenţă a Hotline-ului, se pot sesiza Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, iar la nivel central Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (www.copii.ro) sau se pot formula sesizări la Telefonul copilului (116.111 - apel gratuit din reţeaua Romtelecom).

Pentru situaţiile în care doriţi să cereţi un sfat legat de mai buna protejare a copiilor duneavoastră atunci când navighează pe internet, Helpline-ul şi site-ul proiectului SIGUR.INFO vă stau la dispoziţie.

Orice alte sesizări care exced sfera de competenţă a hotline-ului sau care nu vizează copiii, nu vor fi luate în considerare (de ex: sesizări cu privire la fapte de corupţie ce nu vizează minorii, încalcări ale drepturilor consumatorilor, proteste, diverse plângeri şi reclamaţii ce nu fac referire/nu implică minori etc).

Politica privind rapoartele anonime

Anonimatul

Persoana care completează formularul de sesizare are optiunea de a ramâne în anonimat prin necompletarea datelor de contact. Completarea unui raport on – line nu implică automat pierderea anonimatului. Hotline-ul înregistrează numai informaţiile pe care persoana respectivă le raportează prin completarea formularelor on-line. Hotline-ul nu înregistrează nicio altă informaţie, nici măcar IP adresei calculatorului utilizat pentru trimiterea raportului.

Datele de contact


În cazul în care persoana care completează raportul doreşte să fie notificată cu privire la rezultatele anchetei, aceasta trebuie să furnizeze datele de contact. Informaţiile minime includ: numele complet, adresa, email-ul, etc.


1Materiale cu caracter pornografic

Obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrari video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.

Nu intră în categoria materialelor obscene/pornografice:

 • operele de artă sau ştiinţifice;
 • materialele realizate în interes artistic, stiintific, al cercetării, educaţiei sau al informării.

2Acte cu caracter obscen

Gesturi sau comportamente sexuale explicite, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificaţia lor aduc ofensă la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală.

3ICRA