| EN

Hotline pentru un Internet mai sigur

Hotline-ul este componenta de raportare dezvoltată de asociaţia Salvaţi Copiii în cadrul proiectului "Sigur.Info", finanţat de Comisia European .

Hotline-ul SAFERNET.RO este un punct civil de contact, care primeşte şi gestionează sesizarile de pe Internet referitoare la sau afectând copiii şi având caracter ilegal, respectiv dăunător.

Ce işi propune hotline-ul?

  • să ofere un punct civil de contact pentru raportarea materialelor şi activităţilor ilegale şi periculoase pentru copii, prezente la nivelul internetului, în vederea reducerii circulaţiei acestora;
  • să colecteze, să înregistreze şi să direcţioneze către instituţiile abilitate, sesizările vizând posibila implicare a copiilor în acte/materiale cu caracter obscen sau pornografic;
  • să informeze utilizatorii de internet asupra scopului hotline-ului şi despre modalitatea în care acesta poate fi contactat;
  • să rezolve rapid plângerile primite, în acord cu metodologia de lucru, elaborată în cooperare cu autorităţile responsabile;
  • să participe activ la întalnirile reţelelor naţionale şi europene (INHOPE) şi să contribuie la discuţiile acestora, pentru a îmbunătăţi continuu activitatea hotline-ului;
  • să coopereze cu alţi actori relevanţi (ex: asociaţii de internet, provideri de internet, autorităţi legale, media) din ţară şi din Europa.