| EN

Proceduri de lucru ale Hotline-ului

Atunci când o sesizare cu privire la conţinutul ilegal al unui site este trimisa la Hotline, indiferent pe ce canal - telefon, e-mail, fax, mail sau formular online - operatorul verifică dacă acel conţinut există in mod real la adresa indicată.

    1. În cazul în care sesizarea a ajuns la Hotline printr-un canal alternativ, altul decât formularul online, după verificarea de valabilitate a sesizarii, operatorul introduce sesizarea în sistem.
    2. În cazul în care sesizarea intră automat în sistem prin formularul online, sistemul înregistrează sesizarea şi trimite o confirmare de primire către expeditor prin e-mail.
    3. Operatorul verifică ţara de origine a serverului care gazduieşte site-ul din sesizare.
    4. În situaţia în care conţinutul sesizat se găseşte pe un server dintr-o ţară în care există un hotline membru INHOPE:

  • este notificat hotline-ul INHOPE pentru continuarea demersurilor în ţara respectivă (datele personale ale celui care a transmis sesizarea nu sunt incluse în notificarea transmisă INHOPE);
  • notificarea se transmite si către Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice sau după caz Direcţia de Investigaţii Criminale. Datele cu caracter personal ale celui care a transmis sesizarea sunt incluse în notificarea transmisă numai în măsura în care persoana vizată şi-a dat consimţământul în acest sens;


    5 În situaţia în care conţinutul sesizat se găseşte pe un server dintr-o ţară în care nu exista un hotline membru INHOPE, următoarele proceduri sunt urmate: notificarea se transmite către Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice sau după caz Direcţia de Investigaţii Criminale, pentru transmiterea conţinutului către structurile competente din tara respectivă. Datele cu caracter personal ale celui care a transmis sesizarea sunt incluse în notificarea transmisă numai în măsura în care persoana vizată şi-a dat consimţământul în acest sens;
 
    6. În situaţia în care conţinutul raportat se găseşte pe un server găzduit în România:

   * În cazul în care conţinutul sesizat conţine materiale obscene/pornografice cu copii pe internet (mesaje, scrieri, texte spoturi, obiecte), imagini cu copii pe internet (fotografii, desene, embleme) sau presupusi copii, implicati in activitati sexuale explicite sau sugerate; imagini cu copii sau presupusi copii care asista la acte cu caracter sexual sau acte cu caracter obscen; mesaje de ademenire a minorilor în vederea săvârşirii de acte sexuale, transmise prin intermediul internetului; materiale pe internet care contin mesaje ce instiga copiii la ură pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau HIV/SIDA, consum de droguri, terorism, violenta operatorul raportează imediat toate informaţiile către structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane pentru a lua măsurile necesare. În acest caz, autorul / expeditorul (atunci când se cunoaşte), iar organizaţia care găzduieşte site-ul nu va fi notificata cu scopul de a preveni distrugerea unor posibile de probe (text eliminat, conţinut şters), care poate bloca ancheta autorităţilor şi urmărirea eficientă a rutelor de distribuţie a conţinutului sesizat. Dacă sesizarea contine site-uri cu caracter pornografic neparolate, site-uri cu caracter pedofil, operatorul raportează imediat toate informaţiile către Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.
Dacă sesizarea contine mesaje (e-mail) comerciale nesolicitate cu continut ilegal/daunator copiilor (ex. obscen/pornografic, incitare la violenta, rasism/xenofobie, droguri, terorism etc), operatorul raportează imediat către Ministerul Comunicatiilor. Dacă sesizarea contine materiale cu continut dăunător pentru copii, operatorul raportează imediat toate informatiile către Agenţa Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

     * După ce conţinutul ilegal au fost eliminat sau autoritatile publice responsabile au luat măsurile necesare, operatorul notifică acest lucru expeditorul sesizării, introduce în baza de date informaţiile şi clasează cauza. Astfel, cazul este închis.

     * În cazul în care se vor întreprinde alte acţiuni pe un caz închis, operatorul activează cazul şi introduce noile informaţii.


Plângeri referitoare la activitatea Hotline-ului

Hotline-ul Safernet.ro acceptă sesizări anonime de la publicul care descoperă accidental pe Internet continuturi ilegale sau daunatoare copiilor (ex. pornografie infantila, pornografie adulta accesibila copiilor etc). Opţional în aceste sesizări, expeditorul poate oferi datele sale de contact. Vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că în marea majoritatea cazurilor, materialul sesizat provine din afara jurisdicţiei politiei romane, precum şi de faptul că Hotline-ul nu primeşte feedback cu privire la rezultatul sesizărilor transmise, de la structurile din strainatate contactate.

Hotline-ul se străduieşte permanent să se ocupe de sesizări cu profesionalism şi eficienţă. Hotline-ul respectă codul INHOPE de Practică.

Dacă, însă, din orice motiv, un membru al publicului are o nemultumire cu privire la activitatea Hotline-ului safernet.ro desfăşurata in îndeplinirea obiectivelor sale, acesta poate depune o reclamatie/plângere. Procedura in acest sens este urmatoarea:


În primă instanţă, plângerea trebuie transmisa la adresa de e-mail a Holine-ului: contact@safernet.ro. Această plângere trebuie să conţină în mod clar sesizarea sau activitatea la care se referă reclamaţia. Aceasta ar trebui să precizeze, de asemenea, şi modul în care reclamantul consideră că serviciul safernet.ro a încălcat Codul INHOPE de Practică sau procedura proprie a Hotline-ului. Plângerea trebuie să conţină un nume complet, precum şi detalii de contact (cel putin adresa de e-mail şi numărul de telefon) ale reclamantului. Plângerile care nu au detalii de contact verificabile şi valabile nu vor fi acceptate.

În cazul în care o plângere nu are detalii de contact verificabile, Hotline-ul va trimite plângerea la adresa de e-mail de la care a fost trimisă, şi va solicita datele de contact. În cazul în care aceste date de contact nu vor fi trimise, plângerea nu va fi luată în considerare.

În cazul unei plângeri valabile, Hotline-ul va înregistra plângerea şi va oferi un răspuns în termen de 5 zile lucrătoare.

În cazul în care reclamantul simte că nu au primit un răspuns adecvat, plângerea poate fi prezentată coordonatorului Hotline-ului. Acest lucru trebuie să fie făcut într-o formă scrisă de şi trimise prin poştă la:

Focus
Centrul Român Pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual
Str. Biserica Amzei, nr.29, Etaj 3
Bucureşti.


Doar plângerile semnate şi cu detalii de contact verificabile ale reclamantului vor fi acceptate. Plângerea trebuie să furnizeze detalii cu privire la împrejurările şi modul în care serviciul safernet.ro reprezintă o încălcare a procedurilor sale proprii. Este util ca reclamantul să sublinieze ceea ce crede el că este necesar sau ce acţiune necorespunzătoare abordează în plângerea lor.

Coordonatorul Hotline trebuie să răspundă în termen de opt zile lucrătoare de la inregistrarea scrisorii de plângere.

În cazul în care reclamantul rămâne nemulţumiţi de răspunsul oferit de coordonatorul Hotline, acestea ar trebui să se adreseze organizaţiei INHOPE - www.inhope.org.