Competiție pentru calificarea la Chreaton

Data limită pentru înscriere: 8 Octombrie 2023, ora 23:59

Competiția este destinată elevilor din învățământul preuniversitar, nivelul liceal, fiind dezvoltată de Organizația Salvați Copiii prin proiectul european Make it Clear, în parteneriat cu Nask Polonia și Safer Internet Center din Letonia, acordând o atenție deosebită drepturilor tinerilor în mediul digital.

 

Context

Chreaton se adresează grupurilor de tineri (maxim 3 într-un grup) cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani și se va desfășura în întregime în limba engleză. Acest concurs se va desfășura în Polonia, la Varșovia și va reuni reprezentanți ai celor 3 țări implicate în proiect (România, Polonia și Letonia).

 

Condițiile de participare

Concursul pe care Ora de Net îl propune tinerilor are ca obiectiv selectarea echipelor care să reprezinte România la Creathonul din Polonia, un eveniment organizat la nivel internațional destinat elevilor de liceu care își doresc să își dezvolte abilități digitale și se adresează grupelor formate din 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani.

Elevii care vor sa participe au provocarea de a crea un material video inovativ în care toți participanții grupului să fie implicați și să răspundă la următoarele întrebări în limba engleză (fiecare membru al echipei trebuie să apară în clip)

  1. Tell us how you decided to participate in the Creathon together.
  2. What do you believe are the fundamental rights that young people should have on the internet?
  3. Which rights do you consider the most important?
  4. What new strategies can you come up with for promoting these rights online?

Astfel, participanții vor realiza un material video, în care sunt încurajați să folosească resurse vizuale și auditive pentru a-și exprima autentic gândurile, ideile, opiniile, pentru a face materialul video cât mai atractiv și captivant.

Participanții care doresc să participe la concurs trebuie să realizeze lucrarea video si să o trimită la adresa de e-mail: contact@oradenet.ro, împreună cu acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnat de Părinții/Tutorii Legali ai Participanților si informatiile de inscriere descrise mai jos.

 

Cerințe formale

Concursul presupune realizarea unei înregistrări video de maximum 4 minute cu o rezoluție de 1080 x 1920 pixeli privind drepturile tinerilor în mediul digital. O condiție necesară pentru calificarea lucrării în cadrul concursului este să creați înregistrarea în limba engleză, limbajul utilizat să fie corect din punct de vedere gramatical, exprimarea ideilor să fie coerentă.

Parametri tehnici de funcționare: rezoluție minimă de 1080 x 1920 pixeli, orice codec video redabil pe actualul sistem Windows fără a fi nevoie de instalarea unor extensii sau aplicații suplimentare – vă recomandăm pregătirea unui fișier în format mp4 cu codecul H.264.

Participanții nu au voie să citească de pe hârtie, iar fiecare dintre ei trebuie să se exprime cel puțin o dată în cadrul înregistrării.

Înregistrarea ar trebui să fie încărcată pe pagina concursului până la data limită pentru înscriere: 8 Octombrie 2023, ora 23:59

Nerespectarea oricăreia dintre cerințele menționate mai sus va duce la neadmisibilitatea lucrării în Concurs.

 

Caracterul original al lucrării

 1. Lucrările pot fi realizate doar în grupuri de maxim 3 persoane, fiecare Grupă de Participanți poate înregistra la concurs o singură lucrare, care să fie rezultatul colaborării în grup. Lucrarea înregistrată trebuie să abordeze tematica concursului.
 2. Prin înregistrarea lucrării, fiecare Participant, precum și Părintele/Tutorele legal al acestuia confirmă că au luat cunoștință de Regulamentul concursului și acceptă prevederile acestuia.
 3. Înregistrarea lucrării este, în același timp, o declarație a persoanelor menționate mai sus că Participanții din Grupă sunt singurii autori ai lucrării și o confirmare că lucrarea înregistrată nu încalcă drepturile niciunei persoane, de exemplu, nu folosește imagini sau opere ale altor persoane fără consimțământul legal necesar.
 4. Lucrările înregistrate pot fi verificate de către Organizatorul Concursului în ceea ce privește conformitatea lor, inclusiv în ceea ce privește caracterul lor original. În cazul în care există îndoieli în acest sens, Organizatorul concursului are dreptul să solicite persoanei care a înregistrat lucrarea să furnizeze informații sau dovezi relevante.
 5. În cazul în care se constată posibilitatea încălcării regulilor concursului, inclusiv în ceea ce privește utilizarea operelor altor persoane, lucrarea nu va fi admisă la concurs sau va fi descalificată. În special, Organizatorul Concursului poate să nu admită sau să elimine din concurs lucrarea din următoarele motive:
  • În cazul în care se constată o similitudine evidentă cu o altă lucrare, inclusiv una înregistrată la concurs sau disponibilă pe internet (plagiat),
  • În cazul în care se identifică în lucrare un conținut considerat a fi împotriva bunelor obiceiuri, care aduce atingere reputației altor persoane, insultă sentimentele acestora, inclusiv cele religioase, etc.
  • În cazul în care nu s-au oferit informațiile sau aprobările adecvate menționate la punctul 4.
  • În cazul în care s-a constatat lipsa unei legături între conținutul lucrării și tema concursului.
 6. În cazul în care lucrarea este eliminată din concurs din motivele menționate mai sus, Organizatorul nu are obligația de a informa persoana care a înregistrat lucrarea despre această decizie.
 7. În cazul în care lucrarea este eliminată din motive de încălcare a regulilor menționate la punctul 1 de mai sus, Organizatorul poate decide să descalifice lucrarea respectivă.

 

I. Reguli de înregistrare

Înregistrările pentru Concurs pot fi trimise până la data de 8 Octombrie 2023, ora 23:59.

 1. Participarea la concurs poate fi înregistrată de reprezentatul grupului de participanți cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani.
 2. Grupul înregistrat trebuie să conțină maxim 3 persoane, toți fiind capabili să comunice în limba engleză la un nivel avansat.
 3. Înregistrarea trebuie trimisă pe adresa de e-mail: contact@oradenet.ro. Lucrările pentru concurs nu vor fi acceptate în alt mod, iar organizatorul își rezervă dreptul de a le șterge în acest caz.
 4. Înregistrarea trebuie să conțină:
  • Datele tuturor participanților
   1. Nume și prenume participant: (exemplu: Ionescu Maria)
   2. Numele liceului/colegiului unde sunt înscrisi participanții: (exemplu: Colegiul Național „Ion Neculce”)
   3. Adresa de e-mail: (exemplu: ionescu.maria@email.com)
   4. Număr de telefon: (exemplu: 07XX XXX XXX)
   5. Localitatea de domiciliu: (exemplu: București)
   6. Numele lucrării pe care o înscrieți la concurs: (exemplu: „Explorarea Universului Digital”)
   7. Sunteți voluntar al Organizației Salvați Copiii”? (da sau nu)
   8. Sunteți ambasador al programului „Ora de net”? (da sau nu)
  • Declarațiile părinților sau tutorilor legali trebuie să fie tipărite, semnate și scanate si transmite pe adresa de e-mail mentionata mai sus. Declaratia poate fi descarcata de aici

Vă rugăm să completați cu atenție aceste informații pentru fiecare participant în parte și să le trimiteți la adresa noastră de email [contact@oradenet.ro]. Asigurați-vă că toate detaliile sunt corecte, deoarece acestea vor fi folosite în procesul de evaluare și comunicare.

Informații adiționale:

 1. Trimiterea înscrierii la concurs nu implică automat calificarea pentru participarea la Chreaton.
 2. Premiul concursului constă în calificarea participanților din Grup la participarea la Chreaton. Calificarea este decisă de către juriu format din specialiști și experți în domeniul siguranței online
 3. Decizia de admitere la Chreaton se bazează pe informațiile incluse în înregistrare și are caracter definitiv.
 4. Juriul, format din angajați specialiști și experți în domeneiul siguranței online va evalua lucrările în concurs, având în vedere următoarele criterii:
  • conformitatea lucrării cu tema concursului,
  • originalitatea abordării temei,
  • corectitudinea realizării, estetica și compoziția lucrării,
  • fluența discursului în limba engleză.
  • implicarea în activități de voluntariat si in cele dedicate sigurantei online organizate de Organizatia Salvati Copiii
 5. Autorii lucrărilor calificate pentru participarea la Chreaton sunt câștigătorii acestui concurs.
 6. Fiecare câștigător al concursului este obligat să furnizeze Organizatorului o Declarație privind transferul drepturilor de autor asupra lucrării concursului și asupra creațiilor rezultate în urma colaborării cu alți participanți la Chreaton în cadrul evenimentului. Modelul de declarație menționat anterior se regăsește la Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
 7. Fiecare câștigător al concursului este obligat să transfere către Organizator drepturile de autor deținute asupra lucrării premiate, precum și asupra creațiilor rezultate în urma colaborării cu alți participanți la Creathon în cadrul evenimentului la care vor participa în cadrul Premiului Concursului. Pentru transferul acestor drepturi de autor nu se acordă o compensație suplimentară, compensația fiind inclusă în valoarea premiului acordat. Transferul drepturilor de autor se realizează prin înmânarea către sediul Organizației Salvați Copiii a unei Declarații scrise privind transferul drepturilor de autor, a cărei formă se regăsește la Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Transmiterea Declarației menționate mai sus către Organizația Salvați Copiii, semnată de părinți/tutori legali, trebuie făcută în termen de 14 zile de la informarea părinților/tutorilor legali cu privire la rezultatele concursului prin e-mail la adresa indicată de aceștia (data ștampilei poștale este decisivă). Aceasta este o condiție obligatorie pentru calificarea la participarea în Chreaton.
 8. Premiul nu va fi acordat câștigătorului concursului în cazul în care Organizației Salvați Copiii nu primește declarația menționată în punctul precedent în termen de 14 zile de la momentul menționat. Data ștampilei poștale este decisivă.
 9. Organizatorii își rezervă dreptul de a califica între 2 și 5 echipe pentru Chreaton.
 10. Participanții calificați vor fi informați despre admiterea la Chreaton prin intermediul unei comunicări electronice, cu maximum 30 de zile înainte de începerea Chreatonului, la adresa de e-mail de la care a fost trimisă înregistrarea.
 11. Organizatorii acoperă costurile participării la Chreaton, inclusiv costurile de transport și cazare (nu mai mult de două nopți de cazare în hotel) pentru participanți și însoțitorul lor.

 

II. Desfășurarea Creathonului

 1. Chreatonul se va desfășura în Varșovia, Polonia, și va începe în data de 26 noiembrie 2023, aproximativ la ora 17:00, și se va încheia în data de 27 noiembrie 2023, aproximativ la ora 18:00.
 2. În cadrul Chreatonului, tinerii din grupurile care vor fi calificate vor fi amestecați de către organizatori pentru a forma echipe compuse din reprezentanți aparținând celor trei țări (România, Polonia și Letonia).
 3. Prima zi va fi dedicată activităților de integrare.
 4. În a doua zi, echipele vor lucra împreună la sarcinile transmise de organizatori, al căror rezultat vor fi Lucrările; drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora se vor transmite în totalitate către NASK, conform Anexei nr. 2.
 5. Programul detaliat al Chreatonului va fi publicat pe site-ul makeitclear.edu.pl până la data de 6 noiembrie 2023.
 6. Participanții calificați își înregistrează participarea prin marcarea prezenței lor pe lista de prezență în prima zi a Chreatonului, în jurul orei 17:00.

 

 Anexe

 • Anexa nr. 1 Declarațiile părinților sau tutorilor legali privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Anexa nr. 2. Declarație privind transferul drepturilor de autor asupra lucrării concursului