Concursul „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale.”

12 februarie – 30 martie 2018.

Concursul „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale.” este o iniţiativă lansată de Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul programului Ora de Net (www.oradenet.ro), susţinut deMinisterul Educației Naţionale.

Context

Concursul „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale.” este o iniţiativă lansată de Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul programului Ora de Net (www.oradenet.ro), susţinut de Ministerul Educației Naţionale.

Aflat la a zecea ediţie, concursul derulat cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet 2018, abordează anual teme diferite. Tematica anului 2018 – „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale.” – se încadrează în mişcarea globală propusă de INSAFE – reţeaua internaţională a Centrelor Naţionale „Better Internet for Kids”.

Condiţii de participare

Concursul „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale.”, lansat cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet 2018, propune claselor de elevi şi cadrelor didactice şi, pentru categoria specială, copiilor şi adultului coordonator, organizarea unei activităţi educaţionale pe această temă. În cadrul acesteia, invităm participanții să urmeze pașii:

 

Organizarea unei dezbateri

Invităm copiii și adultul coordonator să dezbată aspecte legate de tipurile de date personale, modul de interacţiune online din perspectiva drepturilor copiilor şi implicaţiile comerciale din spatele activităţii online ale utilizatorilor de Internet. Informaţiile teoretice şi exemplele practice care vor putea ghida activitatea, vor fi publicate pe pagina concursului www.oradenet.ro/concurs2018. Rolul cadrului didactic este acela de a facilita discuţia, de a implica toţi copiii din grup în activitate şi, totodată, de a introduce în dezbatere informaţii relevante privind procesul de colectare și utilizare a datelor personale în mediul online. În urma discuţiilor, este important ca fiecare participant să înţeleagă propria contribuţie în spaţiul online şi să ia o decizie informată şi responsabilă faţă de protecţia şi siguranţa datelor sale personale şi a celorlalţi utilizatori.

 

Susținerea unei acțiuni publice

În urma dezbaterilor, elevii cu sprijinul adultului coordonator sunt invitaţi să susţină o acţiune publică pe tema „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale.” la care să fie prezente minim 50 de persoane. Acestea pot fi din rândul autorităţilor locale, părinţi, cadre didactice, prieteni, publicul larg din comunitatea de care aparţin.

Scopul acestei acţiuni este acela de a creşte nivelul de informare şi conştientizare cu privire la datele personale şi la modul de colectare, procesare şi distribuire a acestora în mediul online. Participanţii vor regăsi pe pagina dedicată concursului un pachet de resurse care va conţine şi un document suport cu informaţii preliminare despre tema concursului şi o prezentare cu ideile centrale care îi va sprijini în susţinerea acestei activităţi.

Această acţiune va avea pondere dublă în evaluarea înscrierii în concurs. Menţionăm că pentru atingerea punctajului maxim încurajăm participanţii să organizeze evenimentul implicând cât mai multe persoane posibil şi să asigure acoperire în presa locală (ziare, radio, tv), comunitatea online locală (bloggeri, vloggeri cunoscuţi şi apreciaţi din comunitate) şi pe reţelele de socializare folosind hash-tagurile #SID2018, #OraDeNet, #DatePersonale, #ParereaTaGDPR pentru a putea fi identificate de echipa Ora de Net.

Pentru documentarea acestei activităţi în vederea înscrierii în concurs, vă rugăm să efectuaţi o serie de fotografii reprezentative de la eveniment la o calitate cât mai bună şi, pe cât posibil, realizate de persoane pasionate de fotografie. Totodată, pentru documentarea impactului sugerăm să realizați capturi de ecran pentru postările online, descrieri scurte a apariţiei în presă sau online şi să documentați în scris rezultatele avute.

În pachetul de resurse vă vom oferi o serie de recomandări pentru comunicarea online: un model de comunicat de presă pe care îl puteţi adapta şi trimite presei locale şi un model de postare pentru Facebook.

 

Realizarea unui clip video

Participanții vor fi invitați să realizeze un clip video (de maxim 3 minute) care să surprindă cele mai importante concluzii ale discuţiilor și recomandările prin care ei propun respectarea drepturilor privind datele personale în mediul online.

Copiii şi tinerii sunt invitaţi să înscrie proiecte multimedia (clipuri video) în care vor ilustra opinia lor cu privire la tema concursului, plecând de la informaţiile primite în pachetul de resurse şi experienţa lor în cadrul concursului. Clipurile video realizate vor fi axate pe mesaje care promovează informarea şi alegerea cât mai asumată şi conştientă a modului de interacţiune în mediul online, mesaje specifice adresate celorlalţi copii şi tineri care utilizează Internetul, autorităţilor responsabile pentru siguranţă, părinţilor sau publicului larg.

Pentru a obţine un punctaj cât mai mare, vă recomandăm să alegeţi un grup ţintă predominant (copii, tineri, părinţi, profesori, autorităţi, jurnalişti) căruia doriţi să adresaţi materialul video. În felul acesta produsul rezultat va fi mai coerent şi, dacă este suficient de bun din punct de vedere al conceptului, mesajelor transmise, soluţiile oferite şi realizare tehnică, va putea deveni una din resursele pe care echipa Ora de Net le va putea promova pe parcursul anului următor în campaniile publice.

Vă invităm să adăugaţi la sfârşitul materialului video realizat un text care aduce informaţii relevante despre autori şi contextul clipului. Vă sugerăm următorul text însă puteţi să îl adaptaţi cum consideraţi mai potrivit.

Acest material video a fost realizat de către echipa [Adăugaţi nume clasă sau echipă], coordonată de [Nume adult coordonator] din cadrul [Nume instituţie, Nume oraş şi judeţ] pentru înscrierea în concursul Ora de Net – „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale.” – ediţia 2018. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a echipei Ora de Net. Programul Ora de Net vizează siguranţa online a copiilor şi este coordonat la nivel naţional de Organizaţia Salvaţi Copiii. Mai multe detalii sunt disponibile pe platforma www.oradenet.ro.

Înscrierea în concurs

După urmarea tuturor celor trei etape menționate mai sus puteţi face înscrierea în concurs prin completarea formularul disponibil pe pagina www.oradenet.ro/concurs2018. Pe parcursul acestuia vi se vor solicita informaţii de tipul: descriere acţiune comunitară, date cantitative, tabelul în formatul prezentat cu datele membrilor echipei, o selecţie de poze reprezentative şi veţi avea posibilitatea să încărcaţi materialul video în formatul precizat. Menţionăm că nu pot fi introduse linkuri către un material online.

Perioada de desfăşurare

Concursul se va derula în perioada 12 februarie – 30 martie 2018.

Toate informaţiile privind Regulamentul competiţiei, informaţiile preliminare privind datele personale, Pachetul de resurse pentru promovarea activităţii locale şi Înscrierea în concurs vor fi disponibile accesând pagina www.oradenet.ro/concurs2018.

Acest spaţiu online va fi disponibil începând cu data de 12 februarie 2018, ziua lansării naţionale a concursului şi va conţine un formular de înscriere, o secţiune care va permite descrierea iniţiativei locale derulate şi posibilitatea încărcării materialului video realizat de echipa participantă (o clasă de elevi şi profesorul coordonator pentru categoriile I-III şi grupa de copii şi echipa de copii împreună cu adultul coordonator pentru categoria specială).

Criterii de evaluare

Criteriile de validare sunt urmatoarele:

 • Pentru Categoriile I, II şi III, echipa de proiect trebuie să fie o clasă de elevi iar coordonatorul să fie un cadru didactic. Coordonatorul trebuie să deţină acordul scris al părinţilor copiilor care vor apărea în clipul video. Există posibilitatea ca acestea să fie promovate în mod public de echipa Salvaţi Copiii în contextul concursului „Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale”.
 • Pentru Categoria Specială, echipa de proiect trebuie să fie o grupă de copii sau tineri cu vârste cuprinse între 4 şi 18 ani iar coordonatorul să fie un adult-facilitator care să semneze Codul de Conduită Salvaţi Copiii şi, totodată, să aibă acordul părinţilor tuturor copiilor implicaţi. Menţionăm că pentru această categorie o condiţie obligatorie va fi ca adultul facilitator să pună la dispoziţia echipei Salvaţi Copiii acordul de acceptare a Codului de conduită Salvaţi Copiii şi acorduri scrise semnate de un părinte/tutor al fiecărui minor implicat în proiect. Un model de acord şi Codul de Conduită Salvaţi Copiii sunt disponibile în pachetul de resurse de pe pagina de concurs.
 • Proiectul video trebuie să fie în limba română sau, dacă este realizat în altă limbă, să conțină subtitrare în limba română), să aibă maxim 3 minute, o dimensiune de maxim 150MB şi să fie realizat în unul dintre formatele avi, mpeg, mov, mp4, wmv.
 • Proiectul nu trebuie să conţină materiale aflate sub incidenţa drepturilor de autor – copyright. În cazul folosirii unor materiale aflate sub copyright, trebuie să existe şi să se poată pune la dispoziţia juriului acordul autorului. Recomandăm folosirea materialelor care au licenţă Creative Commons.
 • Proiectele nu trebuie să conţină cuvinte, simboluri şi imagini indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau de instigare la ură sau violenţă etc.

Criterii de jurizare:
Jurizarea va consta în acordarea unei note finale în funcţie de respectarea criteriilor. Membrii juriului vor vizualiza proiectele validate, punctând fiecare proiect cu note de la 1 la 10 în baza următoarelor criterii:

 • Complexitatea şi impactul acţiunii locale, potrivit categoriei de vârstă – pondere dublă
 • Reflectarea în clipul video a temei propuse, modul în care aceasta este exprimată şi dezvoltată
 • Nota artistică a clipului video: originalitate, stil, grafică;
 • Exprimarea şi complexitatea tehnică a clipului video: claritate, coerenţă, logică, corectitudine şi includerea mesajului recomandat de echipa noastră în chenarul de mai sus;

Nota finală a unui proiect va fi suma notelor acordate de către membrii juriului proiectului respectiv.

Juriul va fi format din:

 • Membrii echipei Ora de Net
 • Un reprezentant din partea Ministerului Educației Naționale
 • Un reprezentant din partea sponsorilor evenimentului
 • Un elev – selectat din rândul voluntarilor cu experienţă în cadrul activităţilor Ora de Net
 • Un profesor – selectat dintre colaboratorii cu experienţă în cadrul activităţilor Ora de Net

Compararea punctajelor se va face pe fiecare categorie în parte. Câştigătorul locului I va fi proiectul cu punctajul cel mai mare pentru categoria sa, urmat în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, de proiectele clasate pe locurile doi şi trei.

Pentru Categoria Specială se va acorda un singur premiu echipei care va primi punctajul cel mai mare.

Certificare şi premii

Anunţarea câştigătorilor şi festivitatea de premiere vor avea loc în cursul lunii mai 2018.

Toţi profesorii coordonatori şi elevii participanţi care au trimis un proiect valid vor primi adeverinţe care atestă implicarea lor în proiecte educaţionale marca Salvaţi Copiii, exclusiv în baza unui tabel nominal completat de către profesorii coordonatori ai proiectului. Tabelul va fi în format Microsoft Excel și va fi disponibil pe pagina de înscriere în concurs.

Adeverinţele vor fi transmise în perioada Iunie-Iulie 2018, în format exclusiv electronic, pe adresa de email înscrisă de coordonatorul proiectului în tabelul de participanţi.

Autorii proiectelor câstigătoare vor primi diplome din partea Ministerului Educației Naţionale. Premiile vor consta în echipamente tehnologice oferite de sponsorii concursului pentru clasele şi echipele câştigătoare.

Întrebări frecvente

Mulţumim pentru interesul faţă de concursul naţional „Fără ură, cu toleranţă” lansat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi susţinut de Ministerul Educației Naţionale.

Amintim că întregul regulament poate fi consultat aici.

1. Dată fiind complexitatea acţiunilor, pot fi doi coordonatori?

Pot fi doi facilitatori ai procesului de organizare a activităţilor, însă în calitate de coordonator vă invităm să desemnaţi o singură persoană responsabilă cu înscrierea proiectului şi menţinerea legăturii cu echipa Ora de Net.

Menţionăm că :

 • în tabelul de primire a adeverintelor puteţi adăuga datele de contact ale ambilor facilitatori. Aceştia vor primi adeverinţe din partea echipei Ora de Net în baza condiţiilor menţionate în regulament (proiect valid şi introducerea corectă a datelor înscrise în tabelul predefinit). Menţionăm că nu ne asumăm modificări ulterioare ale documentelor trimise.
 • în cazul în care proiectul este desemnat câştigător, premiile vor fi adresate colectivului de copii înscris în concurs

2. Pot face o selecţie de elevi din mai multe clase?

Nu. Concursul are ca obiectiv facilitarea participării întregului colectiv de elevi ai unei clase la realizarea unui proiect comun.
Rolul coordonatorului este acela de a ghida acest proces de grup şi de a încuraja comunicarea, ideile creative, colaborarea, implicarea activă a tuturor elevilor şi relaţionarea armonioasă.
Tema propusă invită fiecare elev şi coordonator să reflecteze la propriul comportament. Interacţiunea şi cooperarea pentru realizarea tuturor etapelor proiectului sunt o primă oportunitate de a aplica ceea ce consideră mai potrivit în relaţiile lor.

3. Când fac înscrierea în concurs?

După ce urmaţi toate cele trei etape puteţi face înscrierea proiectului prin completarea formularul disponibil aici.
Pe parcursul acestuia vi se vor solicita informaţii de tipul : descriere acţiune comunitară, date cantitative, tabelul în formatul prezentat cu datele membrilor echipei, o selecţie de poze reprezentative şi veţi avea posibilitatea să încărcaţi materialul video în formatul precizat (nu pot fi introduse linkuri către un material online)

4. Pot să se înscrie mai multe clase din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ?

Desigur, pot fi oricâte clase înscrise din aceeaşi instituţie de învăţământ cu condiţia ca fiecare clasă să aibă propriul coordonator.

Pentru situaţiile în care doriţi să o colaborare între mai multe clase, puteţi organiza etapa II (acţiunea comunitară) împreună cu două condiţii: fiecare elev să fie implicat activ în etapele concursului şi numărul participanţilor la evenimentul public comun să fie de minimum 50 de persoane. De asemenea, menţionăm că punctajul final este corelatul cu impactul activităţii comunitare, prin urmare, încurajăm participanţii să organizeze evenimentul implicând cât mai multe persoane posibil.
Etapa I (activitatea educaţională în clasă) şi III (realizarea materialului video) sunt etape la care vă invităm să lucraţi separat, pe clase.

Dacă aţi reuşit o colaborare extinsă la nivelul instituţiei de învăţământ vă invităm să realizaţi, pe clase, materiale video având grupuri diferite cărora se adresează (o clasă va adresa clipul copiilor care sunt frecvent în situaţia de victimă, o altă clasă celor care au rolul de agresori, altă clasă îndreaptă mesajul campaniei copiilor-martori, alte clase pot avea ca public ţintă părinţii, profesorii, autorităţile publice, companiile, presa etc). În acest fel, prin schimb de experienţă între clase, la sfârşitul proiectului veţi avea o înţelegere foarte aprofundată a fenomenului de bullying şi o experienţă de unitate şi colaborare la nivelul instituţiei dvs.