Concursul „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online”

27 Septembrie – 15 Decembrie 2021

Inițiativa educațională „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online” este dezvoltată de organizația Salvați Copiii prin proiectul european Ora de Net, în parteneriat cu Endava. De-a lungul ultimilor zece ani, acest demers educațional a fost susținut de Ministerul Educației, conform protocolului de colaborare cu Organizația Salvați Copiii.

Context

Aflat la a XIII-a ediţie, concursul lansat de proiectul Ora de Net, derulat de organizația Salvați Copiii este o iniţiativă educațională care abordează anual teme diferite privind folosirea utilă, creativă și sigură a internetului de către copii și adolescenți.

Tematica anului școlar 2021- 2022, semestru I, este reprezentată de  „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online”, și pornește de la publicarea Comentariului General nr. 25 (2021) cu privire la drepturile copilului în ceea ce privește mediul digital, document la redactarea căruia experții și voluntarii proiectului Ora de Net au contribuit semnificativ.

Partenerii acestei iniţiative educaţionale sunt Ministerul Educației Naţionale și Endava România.

Concursul „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online” are două obiective principale:

 • facilitarea participării întregului colectiv de elevi al unei clase la dezbateri și activități practice pentru a descoperi importanța cunoașterii și utilizării drepturilor copiilor și adolescenților pe internet.
 • înscrierea într-un concurs național dedicat elevilor care își doresc să își dezvolte abilități în această direcție, având provocarea de a crea un  material de prezentare multimedia, inovativ a unuisingur drept,  la alegere.

Regulamentul complet, informațiile teoretice şi resursa educațională video pot fi descărcate accesând butonul roșu „Descarcă pachetul de resurse” de mai sus.

Cadrul didactic coordonator este invitat ca, înaintea activităţilor cu elevii, să parcurgă toate resursele informaținale oferite și să reflecteze asupra conţinutului propus.

Condiţii de participare

Redactarea proiectelor şi înscrierea în concurs

Concursul „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online!” presupune desfășurarea de către cadre didactice și elevi a unor activităţi educaţionale pe această temă.

Regulamentul complet, informaţiile teoretice şi materialul video care vor ghida activitatea, pot fi regăsite pe pagina concursului www.oradenet.ro/concurs2021 şi le puteţi descărca apăsând butonul roşu „Descarcă pachetul de resurse informaționale” – Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online!”.

Profesorul coordonator este invitat ca înaintea activităţilor cu elevii să parcurgă toate documentele şi să acorde timp suficient pentru a reflecta la conţinutul propus.

 

Organizarea a două activități educaționale

Vă invitam să desfășurați două activități educaționale care constau în sustinerea unei lectii cu titlul „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online” (A) și un joc didactic cu o aplicatie practică pentru contactarea liniei de consiliere anonimă și gratuită a proiectului Ora de net (B).

Pentru documentarea celor două activităţi didactică A și B în vederea înscrierii în concurs, vă rugăm să efectuaţi o serie de fotografii sau materiale video reprezentative de la cele două activități, la o calitate cât mai bună. Totodată, pentru documentarea impactului sugerăm să realizați capturi de ecran pentru eventuale postări online pe această temă, descrieri scurte ale aparițiilor în presă (print sau online) şi să documentați în scris rezultatele avute.

Pentru comunicarea online pe rețelele sociale vă invităm să folosiți #OraDeNet #DrepturiOnline #Comentariul25 #SalvatiCopiii

A. Lectia de transmitere de noi cunostinte „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online”

Vă invităm să folosiți atât materialul video creat special pentru tema drepturilor copiilor și adolescenților în mediul online, scenariul de lecție, cât și prezentarea PowerPoint, pentru a discuta cu elevii despre drepturile lor pe internet și despre felul în care acestea se aplică și se respectă.

În urma discuţiilor, este important ca fiecare elevsă înţeleagă că este în puterea şi responsabilitatea lui de a își cunoaște drepturile în mediul online şi să fie dispus să înveţe modalităţi prin care poate evita capcana dezinformării și diseminării. Pe parcursul acestei sesiuni faceți cunoscută posibilitatea de înscriere în concursul lansat cu această ocazie și încurajați participarea.

Momentul reflectiv reprezintă o ocazie de a analiza diverse modalități de aplicare a drepturilor, de face corelații și de a nota contribuții personale (Ce aduce nou acest Comentariu 25? Se respectă drepturile copiilor și adolescenților în mediul online? Care ar fi principalul beneficiu adus acestora? Cum pot contribui, din poziția de cadru didactic, la formarea unei culturi a stării de bine in mediul online?).

Drepturile fundamentale ale copiilor în mediul online se referă la accesul la informația de calitate, libertatea de exprimare         , libertatea de gândire și conștientizare , apartenența, colaborarea și dezvoltarea armonioasă în cadrul unui grup, identitate și confidențialitate în mediul online, la înregistrarea nașterii și la identitate.

Cunoașterea pe deplin a drepturilor în mediul online și, implicit, a modalităților de gestionare a diferitelor situații problematice ce apar în acest context, sunt fundamentale în asigurarea bunăstării socio–emoționale a copiilor și adolescenților.

Modul în care tehnologiile digitale sunt folosite de către copii și adolescenți, în termeni de siguranță, utilitate si creativitate, determină schimbări la nivel individual, influențând o serie de aspecte: neuro-fiziologice, psihologice, sociale și culturale.

Așadar, vă invităm să reflectați atât asupra nevoii si importanței respectării drepturilor copiilor în mediul online, asupra modului în care copiii utilizează internetul acasă și la școală, precum şi la principiile esențiale de educație digitală și oferirea de structură și reguli în ceea ce privește conduita copiilor și adolescenților în mediul virtual.

B. Jocul didactic pentru identificarea soluţiilor

Cea de-a doua întâlnire pe această temă va fi sub forma unui joc didactic plecând de la constatările elevilor în urma participării la lecția pe tema drepturilor în online. Este important ca profesorul coordonator să argumenteze necesitatea respectării acestor drepturi ale copiilor și adolescenților și sa exemplifice modalitățile de aplicare a acestora în mediul online.

Plecând de la aceste situații descoperite pe parcursul conversațiilor purtate, sunteți invitați să găsiți strategii prin care copiii și adolescenții pot folosi internetul într-o manieră sigură și responsabilă.

Recomandăm ca întreaga activitate să aibă la bază o atmosferă de colaborare şi să creaţi, pe cât posibil, contextul ca însuşi grupul să devină o resursă de sprijin pentru a face internetul un spațiu sigur de informare, învățare și recreere.

Vă invităm să facilitați activitatea astfel încât elevii să identifice împreună soluţii prin care pot să se sprijine reciproc pentru a deveni cât mai conştienţi de modul în care integrează noile tehnologii în viaţa lor.

Aplicația practică pentru contactarea liniei de consiliere anonimă și gratuită a proiectului Ora de net constă în transmiterea de către elevi, în mod individual a unei intrebări legate de tema drepturilor în mediul online ale copiilor și adolescenților, pe oricare dintre canalele:

 • pe chatul anomim si gratuit www.oradenet.ro
 • adresa de email ajutor@oradenet.ro
 • mesaj/ whatsapp/telefon la 031-80 80 000, număr apelabil gratuit în Digi Tel și Digi Mobil sau la 0740992176, număr cu tarif normal
 • mesageria paginii de facebook Ora de net

Întrebările transmise de elevi ar trebui să fie însoțite de numărul și indicativul clasei din care aceștia fac parte și școala din care provin.
La această activitate, vă rugăm să reamintiți criteriile, beneficiile și premiul oferit câștigătorilor la concursul național și încurajați participarea cât mai multor elevi.

 

Realizarea unui material multimedia de promovare a drepturilor copiilor și adolescenților pe internet

Elevii care doresc să se înscrie în concurs vor fi invitați să realizeze, individual, câte un material de promovare multimedia ( format: jpeg, pdf, pptx sau video) care să abordeze tema drepturilor copiilor și adolescenților în mediul online.

Scopul acestui material este acela de a face cunoscute drepturile copiilor și adolescenților pe internet, de aceea, fiecare dintre elevii care își doresc să înscrie proiecte în concurs vor alege unul dintre cele șase drepturi, pe care îl vor prezenta și exemplifica. Este important ca mesajul materialului să evidenţieze importanța cunoașterii nevoii existenței acestor drepturi, respectarea și aplicarea lor în diferite situații, atât de către copii și adolescenți, cât și de adulții care îi au în grijă.

Pentru a obţine un punctaj cât mai mare, vă recomandăm ca pentru materialul creat, fiecare participant să aleagă un grup ţintă predominant căruia dorește să îi adreseze mesajul (copii, adolescenți, părinți, jurnaliști, etc.). Cu alte cuvinte, atunci când creează materialul de prezentare la concurs, să se gândească ca și când acest grup este cel care îl va urmări. În felul acesta produsul rezultat va fi mai coerent şi, dacă este suficient de bun din punct de vedere al conceptului, mesajelor transmise, soluţiilor oferite şi realizării tehnice, va putea deveni una din resursele pe care echipa Ora de Net le va putea promova pe parcursul anului următor în campaniile publice.

Vă invităm să adăugaţi la sfârşitul materialului realizat un text care aduce informaţii relevante despre autori şi contextul clipului. Vă sugerăm următorul text, însă puteţi să îl adaptaţi cum consideraţi mai potrivit.

Acest material video a fost realizat de către [Adăugaţi numele elevului], coordonat de [Nume adult coordonator] din cadrul [Nume instituţie, Nume oraş şi judeţ] pentru înscrierea în concursul Ora de Net – Drepturile copiilor în mediul online” – ediţia 2021. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a echipei Ora de Net.

Programul Ora de Net vizează siguranţa online a copiilor şi este coordonat la nivel naţional de Organizaţia Salvaţi Copiii. Mai multe detalii sunt disponibile pe platforma www.oradenet.ro.

Înscrierea în concurs

După desfășurarea celor două activități educaționale (A și B) menționate anterior, se colectează materialele de prezentare de la fiecare elev care dorește să participe la concurs, iar în calitate de profesor coordonator, puteți face înscrierea prin completarea formularul disponibil pe pagina www.oradenet.ro/concurs2021

Înscrierea se face conform următoarelor categorii:

 • Nivel gimnazial: elevii din clasele V – VIII
 • Nivel liceal: elevii din clasele IX – XII

Completarea formularului de înscriere la concurs presupune menționarea informaţiilor de tipul: datele personale de contact, descriere activitate educațională, date cantitative, o selecţie de poze reprezentative, şi veți avea posibilitatea de a încărca, pe rând, materialele create de fiecare elev.

Lista completă se poate regăsi în documentul „1. Bine ai venit! Pasi de urmat.”

Puteți pregăti aceste informaţii într-un fișier dedicat şi descrierea într-un document separat pentru a nu petrece mai mult de 20 de minute în completarea formularului şi a da posibilitatea pierderii informaţiilor înregistrate.

Vă încurajăm să evitați înregistrarea proiectului în ultimele zile de înscriere, pentru a beneficia de o experienţă cât mai facilă la încărcarea documentelor.

Perioada de desfăşurare

Concursul se va derula în perioada 27 septembrie – 27 noiembrie 2021.

Criterii de evaluare

Criteriile de validare sunt urmatoarele:

 • Pentru înscrierea în concurs proiectele se realizează individual de fiecare elev iar Coordonatorul trebuie să fie un cadru didactic.
 • Coordonatorul trebuie să deţină acordul scris al părinţilor copiilor care apar în clipul video. Există posibilitatea ca acestea să fie promovate în mod public de echipa Salvaţi Copiii în contextul concursului „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online”.
 • Proiectul trebuie să fie în limba română sau, dacă este realizat în altă limbă, să conțină subtitrare în limba română, dacă este în format video să aibă maxim 3 minute, o dimensiune de maxim 150MB şi să fie realizat în unul dintre formatele .ppt, .pdf, .jpeg, avi, mpeg, mov, mp4, wmv.
 • Proiectul nu trebuie să conţină materiale aflate sub incidenţa drepturilor de autor – copyright. În cazul folosirii unor materiale aflate sub copyright, trebuie să existe şi să se poată pune la dispoziţia juriului acordul autorului. Recomandăm folosirea materialelor care au licenţă Creative Commons.
 • Proiectele nu trebuie să conţină cuvinte, simboluri şi imagini indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau de instigare la ură sau violenţă etc.

 

Criterii de jurizare:

Jurizarea va consta în acordarea unei note finale în funcţie de respectarea criteriilor. Membrii juriului vor vizualiza proiectele validate, punctând fiecare proiect cu note de la 1 la 10 în baza următoarelor criterii:

 • Complexitatea şi impactul activităților educaționale, potrivit categoriei de vârstă
 • Reflectarea în clipul video a temei propuse, modul în care aceasta este exprimată şi dezvoltată
 • Nota artistică a clipului video: originalitate, stil, grafică
 • Exprimarea şi complexitatea tehnică a clipului video: claritate, coerenţă, logică, corectitudine şi includerea mesajului recomandat de echipa noastră în chenarul de mai sus;

Nota finală a unui proiect va fi suma notelor acordate de către membrii juriului proiectului respectiv.

 

Juriul va fi format din:

 • Membri ai echipei de proiect Ora de Net, a organizației Salvați Copiii
 • Un reprezentant din partea Ministerului Educației Naționale
 • Un reprezentant din partea companiei Endava România
 • Un elev – selectat din rândul voluntarilor cu experienţă în cadrul activităţilor Ora de Net
 • Un profesor – selectat dintre colaboratorii cu experienţă în cadrul activităţilor Ora de Net
Certificare şi premii

Anunţarea câştigătorilor va avea loc în a doua jumătate a lunii Decembrie 2021.

Toţi profesorii coordonatori care au trimis cel puțin un proiect valid vor primi adeverinţe, în format exclusiv electronic, care atestă implicarea lor în proiecte educaţionale marca Salvaţi Copiii

Adeverinţele vor fi transmise de echipa noastră tehnică, în perioada februarie-martie 2022, în format exclusiv electronic. Nu vom opera în nicio condiţie modificări ulterioare ale documentelor eliberate pe baza tabelului înscris de coordonator.

Datorită numărului mare de email-uri trimise de echipa noastră, unii furnizori de servicii de email pot considera mesajele noastre drept spam. Aşadar, vă rugăm să verificaţi şi folderul SPAM de pe adresa de email cu care aţi făcut înregistrarea în concurs.

În urma jurizării vor fi selectați 10 elevi și coordonatorii acestora, 5 elevi pentru fiecare categorie. Premiile sunt acordate fiecăruia dintre cei 20 de câștigători (10 elevi și 10 profesori) și vor consta în echipamente tehnologice utile în cadrul procesului educațional.

Întrebări frecvente

Mulţumim pentru interesul faţă de concursul naţional „Drepturile copiilor în mediul online!” lansat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi susţinut de Ministerul Educației Naţionale și Endava România.

1. Dată fiind complexitatea acţiunilor, pot fi doi coordonatori?
Nu, cu ocazia acestei inițiative care are ca finalitate înscrierea în concurs a unor proiecte individuale create de elevi sub supervizarea unui adult coordonator, nu oferim posibilitatea de a fi doi facilitatori. În plus, în funcție de contextul național de derulare a orelor se pot susține inclusiv online activitățile 1 și 2.

2. Când fac înscrierea în concurs?
După ce urmaţi primele două etape puteţi face înscrierea proiectului prin completarea formularul disponibil pe pagina concursului. Pe parcursul acestuia vi se vor solicita informaţii de tipul: datele tale de contact, descriere activitate educațională, date cantitative, o selecţie de poze reprezentative şi vei avea posibilitatea să încarci în același formular, pe rând, materialele video ale fiecărui elev.

3. Pot să se înscrie mai multe proiecte din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ?
Desigur, pot fi oricâte proiecte înscrise din aceeaşi instituţie de învăţământ.

4. Poate același cadru didactic să fie coordonator la mai multe clase?
Același cadru didactic poate fi coordonator la mai multe clase însă înscrierea în concurs o va face în formulare separate.

Exemplu: Numele meu este Alina Popescu și coordonez proiectele a 10 elevi din clasa a VI-a C și a 3 elevi din clasa a VIII-a B din instituția … .
Pentru înscrierea în concurs voi urma pașii:

 • Completez pe pagina www.oradenet.ro/concurs2021 un formular în care îmi introduc datele personale și descriu activitățile educaționale realizate cu clasa a VI-a C și încarc fiecare material video al fiecăruia dintre cei 10 elevi din această clasă
 • Completez pe pagina www.oradenet.ro/concurs2021 un formular în care îmi introduc datele personale și descriu activitățile educaționale realizate cu clasa a VIII-a B și încarc fiecare material video al fiecăruia dintre cei 3 elevi din această clasă

5. Pot să raportez pe platforma de voluntariat din cadrul programului Ora de Net activităţile susţinute?
Desigur, chiar vă încurajăm să raportaţi şi pe platforma internă a comunităţii noastre. La fel ca şi în celelalte campanii Ora de Net, procedura rămâne aceeaşi şi la fiecare din atingerea a 3,6,9 etc. rapoarte aprobate, primiţi adeverinţă care atestă implicarea dvs. Menţionăm că rapoartele înregistrate în perioada octombrie-decembrie 2021 vor fi verificate de coordonatori în perioada ianuarie-februarie 2022.

Cadrele didactice care nu sunt încă familiarizate cu procesul de lucru în cadrul programului educaţional Ora de Net, pot solicita detalii suplimentare privind acest aspect la adresa ajutor@oradenet.ro .

6. De ce acest concurs nu este adresat și copiilor din ciclul primar?
Datorită temei abordate și a conceptului ales pentru acest concurs nu considerăm optim pentru copiii din clase primare implicarea în această inițiativă specifică. După cum puteți observa în parcurgerea regulamentului procesul până la înscrierea în concurs presupune procese de analiză și sinteză destul de complexe și expunerea prin materialul video a unei păreri argumentate. Desigur, pentru acei profesori în învățământul primar care găsesc utilă și potrivită tema pentru elevi, pot folosi materialul video „Drepturile copiilor și adolescenților în mediul online” pentru a discuta la un nivel mult simplificat despre acest subiect.