Concursul „Fără ură, cu toleranţă”

7 februarie – 24 martie 2017.

Concursul „Fără ură, cu toleranţă” este o iniţiativă lansată de Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul programelor educaţionale Drepturile Copilului şi Ora de Net (www.oradenet.ro), susţinute de Ministerul Educației Naţionale.

Context

Concursul „Fără ură, cu toleranţă” este o iniţiativă lansată de Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul programelor educaţionale Drepturile Copilului şi Ora de Net (www.oradenet.ro), susţinute de Ministerul Educației Naţionale.

Aflat la a şaptea ediţie, concursul derulat cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet 2017 abordează anual teme diferite. Tematica anului 2017 – „Fără ură, cu toleranţă” – se încadrează în mişcarea globală de combatere a discursului instigator la ură „No hate speech movement”. Această direcţie vine ca urmare a îngrijorării cu privire la intensificarea discursului instigator la ură (DIU) față de grupuri vulnerabile din societate, mai ales în mediul online.

Condiţii de participare

La acest concurs pot participa elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar.

Concurenţii vor lucra pe clase şi vor fi coordonaţi de către un cadru didactic. Copiii şi adolescenţii vor putea participa potrivit categoriei de clasă în care se încadrează, astfel:

 • Categoria I : elevi clasele 0 – IV
 • Categoria II : elevi clasele V – VIII
 • Categoria III : elevi clasele IX – XII

Concursul „Fără ură, cu toleranţă”, lansat cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet 2017, conține trei probe:

 

O dezbatere în școală, pe tema „Fără ură, cu toleranță”

În cadrul acesteia, invităm să fie dezbătute în clasă posibilele cauze ale situaţiilor de bullying menţionate în Anexa 1, precum şi efectele lor pe termen scurt, mediu şi lung asupra tuturor celor implicaţi, fie că acestea au rolul de victimă, agresor sau martor.

Rolul cadrului didactic este acela de a facilita discuţia, de a implica toţi elevii clasei în activitate şi, totodată, de a introduce în dezbatere iinformaţii relevante privind fenomenul de bullying şi drepturile copilului, de forma celor prezentate în Anexa 1, respectiv, Anexa 2.

În urma dezbaterilor, elevii participanţi și cadrul didactic coordonator realizează următoarele două probe.

 

O acţiune publică pe tema „Fără ură, cu toleranţă”

La eveniment invităm să fie prezente minim 50 de persoane. Acestea pot fi din rândul autorităţilor locale, alţi colegi, părinţi, cadre didactice, prieteni, publicul larg din comunitatea de care aparţin. Scopul acestei acţiuni este acela de a creşte nivelul de informare şi conştientizare cu privire la efectele bullyingului asupra tuturor celor implicaţi, indiferent care este rolul lor în situaţia de agresiune. În cadrul acestei acţiuni publice este important să se evidenţieze şi corelaţia dintre situaţiile de agresiune şi încălcarea Drepturilor Copilului, exemplificate în Anexa 2.

Această acţiune va avea pondere dublă în evaluarea înscrierilor în concurs. Pentru atingerea punctajului maxim recomandăm invitarea la evenimentul organizat pe această temă şi a unor reprezentanţi din partea presei locale. Totodată, încurajăm participanţii să posteze detalii despre iniţiativele lor şi în mediul online folosind mesajele #StopBullying #ZiuaSiguranţeipeInternet, #FărăUră, #CuDrag, #OraDeNet.

Pentru documentarea acestei activităţi în vederea înscrierii în concurs, rugăm efectuarea unor serii de fotografii reprezentative în timpul evenimentului, capturi de ecran pentru promovările online, o scurtă descriere a iniţiativei şi rezultatele avute. Acestea vor fi încărcate în formularul de înscriere în concurs.

Invităm participanţii să rămână în contact cu paginile www.oradenet.ro şi www.facebook.com/Sigurpenet pentru a primi mesajele personalizate din partea echipei Ora de Net legate de promovarea concursului.

 

Un clip video „Fără ură, cu toleranţă”

Clipul cu o durată de maxim 3 minute va surprinde cele mai importante concluzii ale discuţiilor şi mesajele prin care ei îşi propun să contribuie la diminuarea fenomenului de bullying atât în mediul şcolar, cât şi în mediul online.

Copiii şi tinerii sunt invitaţi să înscrie proiecte multimedia (clipuri video) în care vor ilustra opinia lor cu privire la tema concursului „Fără ură, cu toleranţă”, plecând de la informaţiile primite în Anexa 1 și Anexa 2.

Clipurile video realizate vor fi axate pe mesaje care promovează prietenia, toleranţa, non-discriminarea şi diversitatea, mesaje specifice şi va fi adresat celor implicaţi direct în situaţiile de bullying, autorităţilor responsabile pentru siguranţă, reprezentanţilor şcolii, părinţilor sau publicului larg. Recomandăm alegerea unui singur grup ţintă predominant cărora doriţi să adresaţi clipul video pentru a oferi mai multă coerenţă materialului. Cele mai reuşite proiecte vor fi promovate la nivel naţional şi european de către echipa Salvaţi Copiii. Vă invităm să consultaţi criteriile de jurizare înainte de crearea clipului pentru a vă asigura că veţi obţine un punctaj cât mai mare.

Perioada de desfasurare

Concursul se va derula în perioada 7 februarie – 24 martie 2017.

Înscrierea în concurs se va face accesând pagina www.oradenet.ro/concurs2017. Aceasta va fi disponibilă începând cu data de 7 februarie, ziua lansării naţionale a concursului şi va conţine un formular de înscriere, o secţiune care va permite descrierea iniţiativei locale derulate şi posibilitatea încărcării materialului video realizat de echipa participantă (o clasă de elevi şi profesorul coordonator).

Criterii de evaluare

Criteriile de validare sunt urmatoarele:

 • Echipa de proiect trebuie să fie o clasă de elevi iar coordonatorul să fie un cadru didactic.
 • Coordonatorul trebuie să deţină acordul scris al părinţilor elevilor care vor apărea în clipul video. Acestea pot fi promovate de echipa Salvaţi Copiii în contextul concursului „Fără ură, cu toleranţă”
 • Proiectul video trebuie să aibă maxim 3 minute şi să fie realizat în formatul avi, mp4
 • Proiectul nu trebuie să conţină materiale aflate sub incidenţa drepturilor de autor – copyright. In cazul folosirii unor materiale aflate sub copyright, trebuie să existe şi să se poată pune la dispoziţia juriului acordul autorului. Recomandăm folosirea materialelor care au licenţă Creative Commons.
 • Proiectele nu trebuie să conţină cuvinte, simboluri şi imagini indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau de instigare la violenţă etc.

Criterii de jurizare:

 • Jurizarea va consta în acordarea unei note finale în funcţie de respectarea criteriilor. Membrii juriului vor vizualiza proiectele validate, punctând fiecare proiect cu note de la 1 la 10 în baza următoarelor criterii:
 • Complexitatea tehnică şi impactul acţiunii locale, potrivit categoriei de vârstă – pondere dublă
 • Reflectarea în clipul video a temei propuse, modul în care este exprimată şi dezvoltată
 • Nota artistică a clipului video: originalitate, stil, grafică;
 • Exprimarea şi complexitatea tehnică a clipului video: claritate, coerenţă, logică, corectitudine;
 • Nota finală a unui proiect va fi suma notelor acordate de către membrii juriului proiectului respectiv.
 • Corelarea activităţilor cu respectarea Drepturilor Copilului

Juriul va fi format din:

 • Membrii echipei Ora de Net
 • Un reprezentant din partea Ministerului Educației Naționale
 • Un reprezentant din partea sponsorilor evenimentului
 • Un elev – selectat din rândul voluntarilor cu experienţă în cadrul activităţilor Ora de Net
 • Un profesor – selectat dintre colaboratorii cu experienţă în cadrul activităţilor Ora de Net

Compararea punctajelor se va face pe fiecare categorie de vârstă în parte. Câştigătorul locului I va fi proiectul cu punctajul cel mai mare pentru categoria sa de vârstă, urmat în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, de proiectele clasate pe locurile doi şi trei.

Certificare si premii

Toţi profesorii coordonatori şi elevii participanţi vor primi adeverinţe care atestă implicarea lor în proiecte educaţionale marca Salvaţi Copiii, în baza unui tabel nominal completat de către profesorii coordonatori ai proiectului. Tabelul va fi în format Microsoft Excel și va fi disponibil pe pagina de înscriere în concurs www.oradenet.ro/concurs2017.

Autorii proiectelor câstigătoare vor primi diplome din partea Ministerului Educației Naţionale.

Premiile vor consta în echipamente tehnologice pentru dotarea claselor câştigătoare care să faciliteze procesul educaţional, cu susținerea AllView, Telekom România și Orange.

Întrebări frecvente

Mulţumim pentru interesul faţă de concursul naţional „Fără ură, cu toleranţă” lansat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi susţinut de Ministerul Educației Naţionale.

1. Dată fiind complexitatea acţiunilor, pot fi doi coordonatori?

Pot fi doi facilitatori ai procesului de organizare a activităţilor, însă în calitate de coordonator vă invităm să desemnaţi o singură persoană responsabilă cu înscrierea proiectului şi menţinerea legăturii cu echipa Ora de Net.

Menţionăm că :

 • formularul de înscriere a proiectului va solicita introducerea unui singur coordonator
 • în tabelul de primire a adeverintelor puteţi adăuga datele de contact ale ambilor facilitatori. Aceştia vor primi adeverinţe din partea echipei Ora de Net în baza condiţiilor menţionate în regulament (proiect valid şi introducerea corectă a datelor înscrise în tabelul predefinit). Menţionăm că nu ne asumăm modificări ulterioare ale documentelor trimise.
 • în cazul în care proiectul este desemnat câştigător, premiile vor fi adresate colectivului de elevi înscris în concurs

2. Pot face o selecţie de elevi din mai multe clase?

Nu. Concursul „Fără ură, cu toleranţă” are ca obiectiv facilitarea participării întregului colectiv de elevi ai unei clase la realizarea unui proiect comun.
Rolul coordonatorului este acela de a ghida acest proces de grup şi de a încuraja comunicarea, ideile creative, colaborarea, implicarea activă a tuturor elevilor şi relaţionarea armonioasă.
Tema propusă invită fiecare elev şi coordonator să reflecteze la propriul comportament. Interacţiunea şi cooperarea pentru realizarea tuturor etapelor proiectului sunt o primă oportunitate de a aplica ceea ce consideră mai potrivit în relaţiile lor.

3. Când fac înscrierea în concurs?

După ce urmaţi toate cele trei etape puteţi face înscrierea proiectului.
Pe parcursul acestuia vi se vor solicita informaţii de tipul : descriere acţiune comunitară, date cantitative, tabelul în formatul prezentat cu datele membrilor echipei, o selecţie de poze reprezentative şi veţi avea posibilitatea să încărcaţi materialul video în formatul precizat (nu pot fi introduse linkuri către un material online)

4. Pot să se înscrie mai multe clase din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ?

Desigur, pot fi oricâte clase înscrise din aceeaşi instituţie de învăţământ cu condiţia ca fiecare clasă să aibă propriul coordonator.

Pentru situaţiile în care doriţi să o colaborare între mai multe clase, puteţi organiza etapa II (acţiunea comunitară) împreună cu două condiţii: fiecare elev să fie implicat activ în etapele concursului şi numărul participanţilor la evenimentul public comun să fie de minimum 50 de persoane. De asemenea, menţionăm că punctajul final este corelatul cu impactul activităţii comunitare, prin urmare, încurajăm participanţii să organizeze evenimentul implicând cât mai multe persoane posibil.
Etapa I (activitatea educaţională în clasă) şi III (realizarea materialului video) sunt etape la care vă invităm să lucraţi separat, pe clase.

Dacă aţi reuşit o colaborare extinsă la nivelul instituţiei de învăţământ vă invităm să realizaţi, pe clase, materiale video având grupuri diferite cărora se adresează (o clasă va adresa clipul copiilor care sunt frecvent în situaţia de victimă, o altă clasă celor care au rolul de agresori, altă clasă îndreaptă mesajul campaniei copiilor-martori, alte clase pot avea ca public ţintă părinţii, profesorii, autorităţile publice, companiile, presa etc). În acest fel, prin schimb de experienţă între clase, la sfârşitul proiectului veţi avea o înţelegere foarte aprofundată a fenomenului de bullying şi o experienţă de unitate şi colaborare la nivelul instituţiei dvs.

5. Concursul este adresat şi şcolilor postliceale având în vedere că elevii au peste 18 ani?

Da. Acestea vor fi încadreate în categoria III.

6.Ne putem înscrie în calitate de grup de iniţiativă, centru de voluntariat, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean de Tineret sau ai Consiliului Elevilor?

Această ediţie a concursului este dedicată exclusiv unităţilor de învăţământ preuniversitar, aparţinând de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Ne bucură înteresul de a vă alătura demersului nostru şi suntem foarte deschişi pentru a colabora şi a extinde astfel de iniţiative în comunitatea voastră, în afara concursului „Fără ură, cu toleranţă”, ediţia februarie 2017.