Educația de la egal la egal sau Peer Education

Indiferent de tipul de formare educativă (formală, non-formală, informală), acumulăm și ne dezvoltăm prin cunoaștere, aflăm și descoperim prin interacțiune și învățam adesea mai ușor de la cei pe care îi considerăm semeni și egali nouă. Educația de la egal la egal (peer education) are la bază principiul conform căruia ‚’’ tinerii sunt experții în propria lor viață și, prin urmare, sunt cel mai bun punct de plecare în orice proces de învățare” [i].

Ora de net  promovează și susține activități educative pe teme legate de siguranța în mediul online, sub forma unor ateliere interactive de la egal la egal (peer education). Acest tip de abordare implică încredere şi siguranță sporită din partea elevilor, întrucât opiniile formatorului (ambasadorul Ora de net) de vârstă apropiată sunt adesea mai repede ascultate şi acceptate. 

În dezbaterea temelor privind siguranța pe internet, deschiderea privind împărtășirea unor experiențe neplăcute în mediul online se realizează mai ușor atunci când cei care abordează subiectul sunt tot tineri, conexiunea dintre cel care prezintă și clasa de elevi făcându-se natural, întrucât și unii și ceilalți experimentează lucrurile în mod similar și au o înțelegere comună a situațiilor despre care se discută.

Educația de la egal la egal anulează convențiile conform cărora instruirea și formarea se clădește doar atunci când cineva mai mare îl învață pe cel mai mic. Astfel, se elimină barierele și distanțele experiențiale și cronologice dintre cei implicați în procesul educativ, ajungându-se la un acord de parteneriat și funcționalitate cooperanta între membrii care se accepta și se raportează unul la celălalt de pe o poziție de egalitate, asigurându-și trasee și forme de lucru în tandem.

Educația în era digitală presupune de multe ori un schimb de informații bi-direcțional, întrucât nativii digitali stăpânesc, în multe situații, mai bine decât adulții noțiuni legate de noile tehnologii, aplicații, programe sau manevrarea dispozitivelor. În acest context, elevii învață anumite noțiuni de la profesori, dar îi pot învăța și ei, concomitent, pe profesori aspecte practice care sunt în legătură cu noile tehnologii. 

Într-o era a tehnologiei un imigrant digital îmbrățișează spiritul nativului digital, știind că așa se poate crea colaborarea si învățarea transgenerațională, știind că viitorul noilor generații depinde de experiența, prezența și responsabilitatea vechilor generații și că doar prin transferul neîntrerupt de informație putem menține procesul de dezvoltare si evoluție.

Elevii învață foarte mult explicându-și ideile colegilor lor și participând la activități în care pot învăța de la colegii lor. Ei își dezvoltă abilități în organizarea și planificarea activităților de învățare, lucrând în colaborare cu ceilalți, oferind și primind feedback și evaluându-și propria învățare. Unii elevi nu participă la ore din cauza fricii de a răspunde incorect profesorului. Acest lucru împiedică într-un mod semnificativ exprimarea elevului în clasă. Majoritatea elevilor se tem de faptul că vor fi judecați. Învățarea de la egal la egal îndepărtează toate aceste impedimente, îmbunătățind astfel abilitățile academice și de colaborare.

În continuarea vom prezenta câteva criterii importante ale educației de la egal la egal:

Munca în echipă:  Învățarea între egali încurajează munca în echipă, cooperarea, răbdarea și abilitățile sociale mai bune. Într-un mediu cooperant de învățare între egali, punctele forte ale fiecărui elev pot servi la completarea grupului și la îmbunătățirea învățării. A deveni abil în a lucra cu colegii și a învăța de la semeni poate începe de la o vârstă fragedă, în sala de clasă. 

Feedback mai bun :  Sunt situații în care elevii nu își pot identifica lacunele din propriile cunoștințe, dar prin procesul de învățare alături de alți colegi, pot descoperi noi metode colaborative și soluții creative de răspuns în fața unor provocări. Metoda colaborativă dintre elevi îi determină pe aceștia să ceară și să accepte feedback, să continue procesul de informare ținând cont de descoperirile realizate, dar dornici de a îmbrățișa și noile perspective.

Sprijină diversitatea: 

Familiarizarea și contactul unui elev cu colegii care vin din diferite medii, care aparțin altei etnii, care au alt sistem de valori și tradiții, care aparțin altui bazin cultural, favorizează  învățarea la egal la egal  prin predarea dintr-o perspectiva multiculturală. Diversitatea și diferențele dintre elevi sunt cele care adaugă o bogăție mediului de învățare. 

Peer Education pune accentul pe dezbatere și modul în care elevii pot aborda un subiect din cât mai multe perspective, iar prin interacțiunea socială studiul devine mai atractiv. Prin discuțiile de la egal la egal are loc apartenența la grup și coagularea în cadrul colectivului. Consolidarea încrederii are loc atunci când audienta devine un aliat, când critica constructivă are loc la nivelul grupului sub forma dezbaterii și nu îndreptata in directia unui singur subiect asupra căruia se aloca întreaga responsabilitate. Astfel, cel care predă, susține o idee sau informează se va afla printre semeni și în raport echilibrat cu aceștia, va avea ocazia să își valideze abilitățile oratorice și să își mențină ideile, sa își valideze încrederea în propriile abilitați și opinii dar si în abilitățile de grup care devin un scop în sine.

Deși există multe beneficii ale învățării între egali, există și unele dezavantaje, putem vorbi aici de o distragere a atenției atunci când cel care oferă feedback sau susține un argument în fața celorlalți colegi nu beneficiază de atenția elevilor din clasă, întrucât autoritatea este transferata și luată în calcul doar atunci când profesorul- adult livrează informația. În acest caz copiii și tinerii trebuie familiarizați cu acest sistem de învățare de la egal la egal și integrate mai multe acțiuni prin care opiniile colegilor contează și pot avea aceeași consistenta și valoare ca cele ale cadrului didactic-adult. Pe de altă parte, luând în calcul diversitatea elevilor, pot fi situații în care dinamica unei clase să se ducă într-o zona de instaurare a unei atmosfere atât de degajate și către o relaxare profundă dar totuși neproductivă, pentru asta trebuie să încurajăm activitatea elevilor și să fructificăm antrenarea unor abilitați și competențe, oferindu-le desigur și pauzele bine meritate si momentele de detașare destinate jocului si activităților recreative.

Avansând într-o notă care aduce în cadrul dezbaterilor tema educației de la egal la egal,  propunerea noastră a venit din dorința de relaționare, învățare și comunicare a unor metode de predare care pot face diferența în sala de clasă.


[i] Conform manualului Domino produs de Consiliul Europei